Tuesday, March 28, 2006

அருட் தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி இன்று இன்னுலகை விட்டு பிரிந்தார்

பிறருக்கு மனதாலும் துன்பம் நினையாதே என்று போதித்த மகரிஷி நாம் வணக்கம் கூறுவது போல உள்ளன்போடு " வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் " என்று கூறும் பழக்கம் கொள்ள வேண்டும் என்று போதனை செய்துள்ளார்.

அவருடைய சில கருத்துக்களை இங்கு பிரசரித்துள்ளேன் படிப்பதோடு அவற்றை வாழ்க்கையிலும் கடை பிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

உனக்கும் நல்லதாய், ஊருக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் செய்வதும் நித்தியக் கடன்.

இன்பத்தை முறையோடு அளவுடன் அனுபவிக்க துன்பமே பெரும்பாலும் தோன்றாது ஆராய்ந்துணர்வீர்.

உண்மையில் எதிரி உனக்கு உண்டு எனில் உள்ளத்தில் எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணமே.

துன்பம் போக்கும் தூயநெறியே அன்பாம். அறமாம் அறிவின் உயர்வாகும்.

ஒழுக்கத்தில் உயர்ந்தவர்கள், உள்ளுணர்வு பெற்றோர்கள், உடல்நலமும், மனவளமும், உயர்அறிவும் பெறுவார்கள்.

எதிர்பார்த்தல் எனும் நோயை மாற்றி மனநலம் காண எது உளதோ அதை ஏற்று உதவி செய்தே வாழ்ந்திடுவோம்.

குறைகாணும் பழக்கத்தை விட்டுவிட்டு நல்ல குணங்களையே பாராட்டும் பண்பு கொள்ள வேண்டும்.

http://vethathiri.org/tamil/swami/quotations/document_view

3 comments:

')) said...

மகரிஷி அவர்களின் மறைவு ஆன்மிக உலகிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு.

')) said...

உறவுகள் மேம்பட சில வழிகள்.

குடும்பமானாலும் சரி, அலுவலகமானலும் சரி...உறவுகள் மேம்படவும், உறவில் விரிசல்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும் , ஏற்பட்ட விரிசல்கள் பெரிசாகாமல் இருக்கவும் கீழ்கண்ட அறிவுரைகள் நமக்கு பயன் தருவதாக இருக்கிறது.இதனைப் பற்றி உங்களின் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.நன்றி-By ஹயாத்

# நானே பெரியவன் , நானே சிறந்தவன் என்ற அகந்தையை (Ego) விடுங்கள்.

# அர்த்தமில்லாமலும்,பின் விளைவு அறியாமலும் பேசிக் கொண்டேயிருப்பதை விடுங்கள்.(Loose Talks)

# எந்த விஷயத்தையும்,பிரச்சனையயும் நாசூக்காக கையாளுங்கள்.(Diplomacy) விட்டுக் கொடுங்கள்.(Compromise)

# சில நேரங்களில் ,சில சங்கடங்களை சகித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று உணருங்கள்.(Tolerance)

# நீங்கள் சொன்னதே சரி, செய்ததே சரி என்று வாதாடாதீர்கள்.(Adamant Argument)

#குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டொழியுங்கள்.(Narrow Mindedness)

# உண்மை எது, பொய் எது என்று விசாரிக்காமல், இங்கே கேட்டதை அங்கே சொல்வதையும், அங்கே கேட்டதை இங்கே சொல்வதையும் விடுங்கள்.(Carrying Tales)

# மற்றவர்களை விட உங்களையே எப்போதும் உயர்த்தி நினைத்து கர்வப்படாதீர்கள்.(Superiority Complex)

# அளவுக்கதிகமாய் ,தேவைக்கதிகமாய் ஆசைப்படாதீர்கள். (Over Expectation)

# எல்லோரிடத்திலும் எல்லா விஷயங்களையும், அவர்களுக்கு சம்பந்தம் உண்டோ,இல்லையோ சொல்லிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.

# கேள்விப் படுகிற எல்ல விஷயங்களையும் நம்பி விடாதீர்கள்.

# அற்ப விஷயங்களைப் பெரிதுபடுத்தாதீர்கள்.

# உங்கள் கருத்துக்களில் உடும்புப் பிடியாய் இல்லாமல் ,கொஞ்சம் தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள்.(Flexibility)

# மற்றவர் கருத்துக்களை,செயல்களை ,நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளைத் தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள்.(Misunderstanding)

# மற்றவர்களுக்குரிய மரியாதை காட்டவும்,இனிய,இதமான சொற்களைப் பயன்படுத்தவும் தவறாதீர்கள்.(Courtesy)

# புன்முறுவல் காட்டவும்,சிற்சில அன்புச் சொற்களை சொல்லவும் கூட நேரமில்லாதது போல் நடந்து கொள்ளாதீர்கள்.

# பேச்சிலும்,நடத்தையிலும் பண்பில்லாத வார்த்தைகளையும்,தேவையில்லாத மிடுக்கையும் காட்டுவதைத் தவிர்த்து,அடக்கத்தையும் பண்பையும் காட்டுங்கள்.

# அவ்வப்போது நேரில் சந்தித்து மனம் திறந்து பேசுங்கள்.

# பிரச்சனைகள் ஏற்படும்போது ,அடுத்தவர் முதலில் இறங்கி வர வேண்டும் என்று காத்திருக்காமல் நீங்களே பேச்சைத்துவக்க முன் வாருங்கள்.

-தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி

')) said...

உறவுகள் மேம்பட சில வழிகள்.

குடும்பமானாலும் சரி, அலுவலகமானலும் சரி...உறவுகள் மேம்படவும், உறவில் விரிசல்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும் , ஏற்பட்ட விரிசல்கள் பெரிசாகாமல் இருக்கவும் கீழ்கண்ட அறிவுரைகள் நமக்கு பயன் தருவதாக இருக்கிறது.

# நானே பெரியவன் , நானே சிறந்தவன் என்ற அகந்தையை (Ego) விடுங்கள்.

# அர்த்தமில்லாமலும்,பின் விளைவு அறியாமலும் பேசிக் கொண்டேயிருப்பதை விடுங்கள்.(Loose Talks)

# எந்த விஷயத்தையும்,பிரச்சனையயும் நாசூக்காக கையாளுங்கள்.(Diplomacy) விட்டுக் கொடுங்கள்.(Compromise)

# சில நேரங்களில் ,சில சங்கடங்களை சகித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று உணருங்கள்.(Tolerance)

# நீங்கள் சொன்னதே சரி, செய்ததே சரி என்று வாதாடாதீர்கள்.(Adamant Argument)

#குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டொழியுங்கள்.(Narrow Mindedness)

# உண்மை எது, பொய் எது என்று விசாரிக்காமல், இங்கே கேட்டதை அங்கே சொல்வதையும், அங்கே கேட்டதை இங்கே சொல்வதையும் விடுங்கள்.(Carrying Tales)

# மற்றவர்களை விட உங்களையே எப்போதும் உயர்த்தி நினைத்து கர்வப்படாதீர்கள்.(Superiority Complex)

# அளவுக்கதிகமாய் ,தேவைக்கதிகமாய் ஆசைப்படாதீர்கள். (Over Expectation)

# எல்லோரிடத்திலும் எல்லா விஷயங்களையும், அவர்களுக்கு சம்பந்தம் உண்டோ,இல்லையோ சொல்லிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.

# கேள்விப் படுகிற எல்ல விஷயங்களையும் நம்பி விடாதீர்கள்.

# அற்ப விஷயங்களைப் பெரிதுபடுத்தாதீர்கள்.

# உங்கள் கருத்துக்களில் உடும்புப் பிடியாய் இல்லாமல் ,கொஞ்சம் தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள்.(Flexibility)

# மற்றவர் கருத்துக்களை,செயல்களை ,நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளைத் தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள்.(Misunderstanding)

# மற்றவர்களுக்குரிய மரியாதை காட்டவும்,இனிய,இதமான சொற்களைப் பயன்படுத்தவும் தவறாதீர்கள்.(Courtesy)

# புன்முறுவல் காட்டவும்,சிற்சில அன்புச் சொற்களை சொல்லவும் கூட நேரமில்லாதது போல் நடந்து கொள்ளாதீர்கள்.

# பேச்சிலும்,நடத்தையிலும் பண்பில்லாத வார்த்தைகளையும்,தேவையில்லாத மிடுக்கையும் காட்டுவதைத் தவிர்த்து,அடக்கத்தையும் பண்பையும் காட்டுங்கள்.

# அவ்வப்போது நேரில் சந்தித்து மனம் திறந்து பேசுங்கள்.

# பிரச்சனைகள் ஏற்படும்போது ,அடுத்தவர் முதலில் இறங்கி வர வேண்டும் என்று காத்திருக்காமல் நீங்களே பேச்சைத்துவக்க முன் வாருங்கள்.

-தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி